fredag 7 oktober 2011

Häck 25 +55

Nu är det färdiggrävt inför häckplanteringen. Vi har 25 meter på framsidan och mellan oss och grannen är det 55 meter!! Om vi skulle ha grävt detta själva, för hand, hade det känts som ett evighetsprojekt.med alla rötter och stora stenar som fanns i marken.


 Grävning pågår

 55 meter

25 meter

Inga kommentarer: